פתח מסד נתונים של מילים דומות

בסיס הנתונים שלנו מכיל כ-75 מיליון מילים נרדפות וזמין ב-36 שפות.

developed by Andreas Krause